VÍTÁME VÁS NA STRÁNCE ORDINACE

MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení a poskytujeme péči v oboru všobecného praktického lékařství pro dospělé od 14 let.  

Pro pojištěnce registrované u nás poskytujeme péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství a v návaznosti na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči, podle potřeb pacienta. V maximální možné míře podporujeme elektronickou komunikaci.

Naše léčba vychází z nejnovějších poznatků v oblasti medicíny založené na důkazech.

Diagnostika, léčba, prevence

Diagnostika, léčba, konzultace. 

Pracovně-lékařská péče

Závodní péče, očkování, preventivní programy.

Návaznost na specialisovanou péči

Kontakty na kvalitní specialisovanou ambulantní a nemocniční péči

ordinace MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Informace pro pacienty

Registrace pacientů

Registrujeme pojištěnce od 14 let věku v souladu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Smlouvy s pojištovnami: VZP, OZP, ČPZP, RBP, VoZP, Zpš, MvČr

Lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může lékař odmítnout, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby.

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

Z Vašeho zdravotního pojištějí jsou hrazeny tyto výkony:

 • Diagnostika a léčba běžných onemocnění
 • Rychlé testy Crp, Inr, Toks, Aslo 
 • Dispenzární vyšetření
 • Předoperační vyšetření (kromě kosmetických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění)
 • Preventivní prohlídky

Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Toto jsou výkony plně hrazené pacientem:

 • Vstupní, preventivní a výstupní prohlídky do zaměstnání
 • Vyšetření pro řidičský, zbrojní, zdravotní průkaz
 • Vyšetření výkonostních sportovců
 • Lékařské posudky
 • Zprávy pro komerční pojišťovny
 • Vyšetření před cestou do zahraniční
 • Očkování proti infekčním nemocím nehrazeným ze zdravotního pojištění

Nabídka očkovacích programů

Jediné povinné pro dospělé je očkování proti tetanu v intervalu 10-15 let, další očkování lze doporučit, ale záleží na vlastním uvážení každého, neboť tato očkování jsou hlazena pacientem nebo. Ceny za očkování, jsou orientační a závislé na aktualní cene v distribuční síti.

 • Proti chřipce - významně snižuje nemocnost - očkuje se 1x za rok na podzim očkovací látkou dle Světové zdravotnické organizace, cena dle očkovací látky kolem 300 Kč.
 • Proti žloutence typu A - pro pracovníky v riziku infekce, pracujícími v rizikových oblastech, před cestami do zahraničí apod. Očkuje se kdykoli 2 dávkami . Cena dle očkovací látky za 1 dávku cca  600 Kč.
 • Proti žloutence typu B - přenos krevní cestou a pohlavně přenášená nemoc, očkuje se 3 dávkami kdykoli. Cena za 1 dávku cca 500 Kč.
 • Kombinovaná vakcína proti žloutenkám typu A i B - očkuje se 3 dávkami. Cena za 1 dávku cca 1800 Kč.
 • Klíšťová encephalitida - zánět mozkových blan přenášený klíšťaty. Očkuje se kdykoli, celkem 3 dávky. Cena za 1 dávky kolem 900 Kč.
 • Další možná očkování - podle přání zejména před výjezdem do exotických oblastí - typfus, žlutá zimnice, vzteklina

Ordinační doba

Od 25.2.2021 platí do odvolání: 
1. Vstup do čekárny a do ordinace možný pouze s respirátorem        třídy ffp2/kn95 
2. V čekárně mohou být maximálně 4 pacienti současně
3. V případě podezření na infekci Covid 19 nebo prokázaným    
    kontaktem s Covid-19 pozitivním člověkem, prosím nejdříve    
    nás kontaktujte telefonicky či emailem
4. Stále dáváme přednost telefonické či emailové konzultaci a           objednání na vyšetření/ošetření

 • Pondělí   13:00 - 17:00
 • Úterý         8:00 - 12:00
 • Středa    13:00 - 17:00
 • Čtvrtek     8:00 - 12:00
 • Pátek        8:00 - 12:00
Mobirise

KONTAKTNí FORMULÁŘ PRO PACIENTY

Zeptejte se lékaře!

Kontakt

MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Adresa: Koněvova 205/2427, 130 00, Praha 3

Telefon:: 284 862 148
Centrála: 602 304 820
E-mail: lubos.hraba@email.cz

Centrum zdravotní péče Jarov

www.mapy.cz                    Streetwiew

Tram 1,9,11  zastávka Chmelnice
Mobirise

MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Pracovně - lékařská péče

  Naše ordinace poskytuje na smluvním základě pracovně-lékařskou péči organizacím a firmám podle Zákona o specifických zdravotních službách č.373/2011Sb a to v rozsahu:

vstupní a výstupní pracovně-lékařské prohlídky
periodické a mimořádné prohlídky podle charakteru pracovní činnosti
očkování proti přenosným nemocem
odborná poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví na pracovišti

  K pracovně-lékařským prohlídkám je nezbytné se objednat, donést žádost od zaměstnavatele, kde je uvedena identifikace žadatele, pozici, na kterou nastupuje, jaká rizika daná práce přináší (např. práci v noci) a do jaké pracovní kategorie přísluší. Dále nutný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře. 
Péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pracovně lékařské prohlídky hradí zaměstnanec nebo zaměstnavatel.