MUDr.Luboš Hraba s.r.o.
 
  Ordinační doba Informace pro pacienty Závodní péče Zeptejte se lékaře Kontakty  
Informace pro pacienty      

Registrujeme všechny  pojištěnce od 14 let věku  v souladu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění na registračním listu. Ten má tři listy označené čísly I, II a III. List I zůstává v evidenci lékaře, list II se předává k evidenci zdravotní pojišťovně  a list III pojištěnci. List určený pojištěnci obsahuje i poučení o tom, že pokud se bude pojištěnec registrovat u jiného lékaře, odevzdává mu tento list jako podklad pro vyžádání výpisu z jeho zdravotnické dokumentace. Každý pojištěnec, který chce být ve zdravotnické  péči naší ordinace, musí mít ve zdravotnické dokumentaci registraci doloženou tímto řádně vyplněným registračním listem. Současně při vyplnění registračního listu si vyžádáme  od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče - předchozí registrující lékař je povinen novému registrujícímu lékaři tyto informace předat písemně. Nový registrující lékař seznámí pojištěnce při převzetí do péče s plánem preventivních prohlídek.

    Lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může lékař odmítnout, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby.

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

 • diagnostika a léčba běžných onemocnění
 • dispenzární vyšetření
 • předoperační vyšetření (kromě kosmetických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění)
 • preventivní prohlídky

Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

 • vstupní, preventivní a výstupní prohlídky do zaměstnání
 • vyšetření pro řidičský, zbrojní, zdravotní průkaz
 • vyšetření sportovců (zdravotní skupina II)
 • lékařské posudky
 • zprávy pro komerční pojišťovny
 • vyšetření před cestou do zahraniční
 • očkování proti infekčním nemocím nehrazeným ze zdravotního pojištění

Nabídka očkovacích programů ; jediné povinné pro dospělé je očkování proti tetanu v intervalu 10-15 let, další očkování lze doporučit, ale záleží na vlastním uvážení  každého, neboť tato očkování  jsou hlazena pacientem nebo – podle dohody – jeho zaměstnavatelem:

 • Proti chřipce - významně snižuje nemocnost - očkuje se 1x za rok na podzim očkovací látkou dle Světové zdravotnické organizace, cena dle očkovací látky kolem 250 Kč/osobu.
 • Proti žloutence typu A - pro pracovníky v riziku infekce, pracujícími v rizikových oblastech, před cestami do zahraničí apod. Očkuje se kdykoli 3 dávkami .
  Cena dle očkovací látky za 3 dávky cca 3500 Kč.
 • Proti žloutence typu B - přenos krevní cestou a pohlavně přenášená nemoc, očkuje se 3 dávkami kdykoli.
  Cena za 3 dávky cca 2400 Kč.
 • Kombinovaná vakcina proti žloutenkám typu A i B - očkuje se 3 dávkami.
  Cena za 3 dávky cca 4 800 Kč.
 • Klíšťová meningitida - zánět mozkových blan přenášený klíšťaty - očkování zejména u terénních pracovníků, popř. vyskytujících se v ohrožených oblastech. Očkuje se v zimě 3 dávky .
  Cena za 3 dávky kolem 1400,-Kč
 • Další možná očkování - podle přání zejména před výjezdem  do exotických oblastí.
Ceny za očkování, jsou orientační vzhledem k různým druhům očkovacích látek - budou upřesněny v případě zájmu, ale neměly by překročit zde uvedené.
 
                                                       © 2009  Accelerando Praha . All Rights Reserved.