MUDr.Luboš Hraba s.r.o.
 
  Ordinační doba Informace pro pacienty Závodní péče Zeptejte se lékaře Kontakty  
Představujeme se      

Společnost Všeobecné lékařství s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení a  poskytuje léčebnou a preventivní péči v oboru praktického lékařství pro dospělé od 14 let věku.  Zdravotnické zařízení je k poskytování této péče oprávněno na základě rozhodnutí  odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, ze dne 15.10.2004, sp. zn.  MHMP/138511/04/ZDR.

    Všeobecná praktická medicína v dnešním systému lékařské péče má nezastupitelné místo jako primární lékařská péče, pro zajišťování  prevence, očkování, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti, řízení pro invalidní důchod, návrhy na lázeňskou terapii, vstupní prohlídky do zaměstnání, administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře.

     Pro pojištěnce registrované u nás poskytujeme veškerou diagnostickou a léčebně preventivní péči v rozsahu všeobecného lékařství. V diagnostickém i léčebném procesu respektujeme právo pacienta na ochranu osobnosti a důsledně dodržujeme lékařské tajemství. Samozřejmostí námi poskytované péče je zajištění  návaznosti na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči podle potřeb pacienta.

     Poskytujeme standardní i nadstandardní péči, návštěvní službu u pacienta doma, konzultace a poradenství, preventivní programy a očkování (proti chřipce, tetanu, encefalitidě ...)  Naše léčba vychází z nejnovějších poznatků v oblasti medicíny založené na důkazech.
Posuzujeme zdravotní způsobilost pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, svářečské průkazy apod. Posuzujeme zdravotní způsobilost pro velitele námořních jachet a vydáváme lékařské osvědčení o jejich zdravotní způsobilosti.

     Na základě smluv o pracovně lékařské (závodní) péči, uzavřených s podniky, poskytujeme komplexní závodní zdravotní péči zaměstnancům těchto podniků, zahrnující preventivní periodické, vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců,  pravidelné kontroly pracoviště, pracovně lékařské posouzení pracovišť a stanovení rizikovosti, výchovy v oblasti ochrany zdraví  a organizaci a zabezpečení první pomoci.  Pro tuto zdravotnickou péči se stále více prosazuje označení pracovně lékařská péče, dosud se však tento název nestal termínem právním. Proto pro srozumitelnost používáme oba názvy téže činnosti, tedy jak pracovnělékařská péče i závodní preventivní péče. 

     Ve veškeré své činnosti zaručujeme vlídné jednání personálu se zaměřením na pacienta, příjemné  prostory ordinace  s kvalitním přístrojovým vybavením,  dostatečně dlouhou ordinační dobu s možností objednání na konkrétní čas, s lékárnou v místě, se  snadným parkováním a snadnou dostupností hromadnou dopravou.
Jsme školitelským pracovištěm Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Soustavně zvyšujeme svou kvalifikaci v systému Celoživotního  vzdělávání v medicíně
Máme uzavřenou smlouvu s těmito pojišťovnami:

  • VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
 
                                                       © 2009  Accelerando Praha . All Rights Reserved.