VÍTÁME VÁS NA STRÁNCE ORDINACE

MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení a poskytujeme péči v oboru všobecného praktického lékařství pro dospělé.  

Pro pojištěnce registrované u nás poskytujeme péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství a v návaznosti na kvalitní odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči, podle potřeb pacienta. V maximální možné míře podporujeme elektronickou komunikaci.

Naše léčba vychází z nejnovějších poznatků v oblasti medicíny založené na důkazech.

Diagnostika, léčba, prevence

Diagnostika, léčba, konzultace. 

Pracovně-lékařská péče

Závodní péče, očkování, preventivní programy.

Návaznost na specialisovanou péči

Kontakty na kvalitní specialisovanou ambulantní a nemocniční péči

ordinace MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Informace pro pacienty

Registrace pacientů

V současné době je pozastavena registrace nových pacientů

Smlouvy s pojištovnami: VZP, OZP, ČPZP, RBP, VoZP, Zpš, MvČr


    

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

Z Vašeho zdravotního pojištějí jsou hrazeny tyto výkony:

 • Diagnostika a léčba běžných onemocnění
 • Rychlé testy Crp, Inr, Toks, Aslo 
 • Dispenzární vyšetření
 • Předoperační vyšetření (kromě kosmetických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění)
 • Preventivní prohlídky

Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Toto jsou výkony plně hrazené pacientem:

 • Vstupní, preventivní a výstupní prohlídky do zaměstnání
 • Vyšetření pro řidičský, zbrojní, zdravotní průkaz
 • Vyšetření výkonostních sportovců
 • Lékařské posudky
 • Zprávy pro komerční pojišťovny
 • Vyšetření před cestou do zahraniční
 • Očkování proti infekčním nemocím nehrazeným ze zdravotního pojištění

Nabídka očkovacích programů

Jediné povinné pro dospělé je očkování proti tetanu v intervalu 10-15 let, další očkování lze doporučit, ale záleží na vlastním uvážení každého, neboť tato očkování jsou hlazena pacientem nebo. Ceny za očkování, jsou orientační a závislé na aktualní cene v distribuční síti.

 • Proti chřipce - významně snižuje nemocnost - očkuje se 1x za rok na podzim očkovací látkou dle Světové zdravotnické organizace, cena dle očkovací látky kolem 300 Kč.
 • Proti žloutence typu A - pro pracovníky v riziku infekce, pracujícími v rizikových oblastech, před cestami do zahraničí apod. Očkuje se kdykoli 2 dávkami . Cena dle očkovací látky za 1 dávku cca  600 Kč.
 • Proti žloutence typu B - přenos krevní cestou a pohlavně přenášená nemoc, očkuje se 3 dávkami kdykoli. Cena za 1 dávku cca 500 Kč.
 • Kombinovaná vakcína proti žloutenkám typu A i B - očkuje se 3 dávkami. Cena za 1 dávku cca 1800 Kč.
 • Klíšťová encephalitida - zánět mozkových blan přenášený klíšťaty. Očkuje se kdykoli, celkem 3 dávky. Cena za 1 dávky kolem 900 Kč.
 • Další možná očkování - podle přání zejména před výjezdem do exotických oblastí - typfus, žlutá zimnice, vzteklina

Ordinační doba

změna pracovní doby v létě, platná od 24.6.2024

dovolená 22-26.7.2024 zástup MUDr. Martin Pehr
                                        MUDr. Filípková, Mazurská, Praha 8
                 26-30.8.2024 zástup MUDr. Martin Pehr

  Stále prosíme pacienty o ohleduplnost a v případě příznaků respiračního onemocnění, jako je teplota, kašel, rýma atd.., mějte nasazen respirátor.

Pracovní doba:

 • Pondělí   13:00 - 17:00
 • Úterý         8:00 - 12:00
 • Středa    13:00 - 17:00   
 • Čtvrtek     8:00 - 12:00                                                                      
 • Pátek        8:00 - 12:00
Mobirise

KONTAKTNí FORMULÁŘ PRO PACIENTY

Zeptejte se lékaře!

Kontakt

MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Adresa: Hartigova 205/2427, 130 00, Praha 3

Telefon:: 284 862 148
Centrála: 602 304 820
E-mail: lubos.hraba@email.cz

Centrum zdravotní péče Jarov

www.mapy.cz                    Streetwiew

Tram 1,9,11  zastávka Chmelnice
Mobirise

MUDr. Luboš Hraba s.r.o.

Pracovně - lékařská péče

  Naše ordinace poskytuje na smluvním základě pracovně-lékařskou péči organizacím a firmám podle Zákona o specifických zdravotních službách č.373/2011Sb a to v rozsahu:

vstupní a výstupní pracovně-lékařské prohlídky
periodické a mimořádné prohlídky podle charakteru pracovní činnosti
očkování proti přenosným nemocem
odborná poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví na pracovišti

  K pracovně-lékařským prohlídkám je nezbytné se objednat, donést žádost od zaměstnavatele, kde je uvedena identifikace žadatele, pozici, na kterou nastupuje, jaká rizika daná práce přináší (např. práci v noci) a do jaké pracovní kategorie přísluší. Dále nutný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře. 
Péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pracovně lékařské prohlídky hradí zaměstnanec nebo zaměstnavatel.